Hoppar in där saker händer. Läcker
                                          by  Petrus Andersen

 
1

det regnar knivar och ödlor.
kallas in i solen. Inför det svindlande.det var roligt att höra.
de säger något de inte säger.lappar på ryggen när man börjar med stavar.
sträcker sig efter linan,hon ramlar i tåget.
Svara på frågan.2

kontakten är utdragen ur väggen. Kedjor av händelser
jämförs med citroner.       flätor av koppar
i den terapeutiska situationen.
rum bakom ansiktet      där föräldrarnas
ansikten          bryter fram i rösten.
man lyfter sig i tungan.


samtal med citroner. Konfliktytans kvadratur.
en svår nöt bland de andra nötterna.
tankar utan ord. man klär av sig för målaren.

3

blått täcke över huvudet

de lånar ut sina handskar

______________________

stöta mot en vägg

skriver av dina recept


4

med en i korea tillverkad penna

naken i spegeln     tatuering av ett lejon
sirenerna tonas ut    ljud av gräshoppor    varför har du tagit in
brödrosten i badrummet? syltburkenstigit upp ur badet    ärret på halsen
drar av den tunna      den genomskinliga
djurbenshinnan   masken
    öppnar ett litet fönster. oväder.
tända en lang
cigarett med tunnt papper
stryka pa handen
en rysning    av kamfer alun


blankslipade fuktiga betonggolv
en glasfiberblandning     med ljusslingor under


hur kyla ned demonerna          små och stora
pärlor         vad är normalt
det händer något med kroppen
hudbitar      taggar i ögon

5

# 90

            sug pa den här. Läsaren
vaknar upp med revolvern i munnen.ett veck på pärmen.
en bokstav skär parentesen.           två bågar skär varandra.
           böjer till den för att den ska passa på fingret
           gifter sig med en ödla
Jumps in where things happen. Leak
translated  from the Swedish by Lars Palm

    1

it's raining knives and lizards.
called into the sun. Before the dizzyingit was good to hear.
they say something they don't say.patches on the back when one begins with poles.
reaches for the line,she falls in the train.
Answer the question

    2

the plug is pulled from the point. Chains of events
compared to lemons. copper plaits
in the therapeutic situation
rooms behind the face     where the parent's
faces        burst forth in the voice.
you lift yourself by the tongue.talks with lemons. The quadrature of the conflict-surface.
a hard nut among the other nuts.
thoughts without words. you undress before the painter.
    3

blue cover over head

they lend their gloves

________________________


bump against a wall

take down your prescriptions


    4

with an in korea manufactured pen

naked in the mirror       tattooing of a lion
sirens are faded out       sound of locusts        why have you brought
the toaster to the bathroom?          the jar of jamstepped out of the bath       the scar on the throat
pull off the thin                  the transparent
animal-bone film                the worm
            opens a small window. dirty weather.lighting a long
cigarette with thin paper
apply on the hand
a shiver       of camphor alumburnished damp concrete floors
a glass-fibre compound       with loops of light beneathhow to cool down the demons       large and small
pearls              what is normal
something happens to the body
pieces of skin       thorns in eyes

    5

# 90

   
       suck on this. The reader
wakes up with the gun in his mouth.a crease on the binder.
a letter cuts the parenthesis.

                            two arches cut each other.
                            bends it so it may fit the finger
                            marries a lizard.

«±   ±»


petrus andersen lives in Örebro, Sweden, with an infant son, a wife, two cats & two teenagers. He plans on becoming a doctor of medicine or literature. He blogs, mostly in swedish. Two other poems of his appear on the RealPoetik blog

lars palm lives in Las Palmas & is the author of mindfulness (Moria Poetry, 2006) & on stealing lips coming soon from Martian Press. He also translates at times, as can be seen in Ars Interpres & RealPoetik. He edits the blogzine luzmag.
: ARCHIVES :
ABOUT«±previous
next±»